Museumpromotion

Shop located in the Royal Museum of the Armed Forces and Military History (Brussels)

 Login  

De Belgische cavalerie door de eeuwen he

De Belgische cavalerie door de eeuwen he
 Click on the magnifying glass to see the zoom 
De Belgische cavalerie door de eeuwen he
Reference : CA-01-TL
Full title : De Belgische cavalerie door de eeuwen heen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trompetten en pauken. Trappelende paardenhoeve of ratelende rupskettingen. Jagers te paard, lansiers en gidsen, met in hun midden hun standaarden met de Belgische kleuren, hebben gedurende de laatste twee eeuwen onze steden en velden doorkruist, gedefileerd in onze straten, gestreden tijdens beide wereldoorlogen en de vrije wereld verdedigd. En vandaag nemen ze deel aan buitenlandse operaties.

In dit boek komen niet alleen de belangrijkste wapenfeiten van de Belgische cavalerie door de eeuwen heen aan bod, maar ook de uniformen, de bewapening en de effectieven, evenals de levensomstandigheden en de opleiding van de militairen.

Het boek vertelt ook het ontstaan van de cavalerie, vanaf de eerste Waalse en Vlamse regimenten in dienst van Europese vorsten - Bourgondiërs, Spanjaarden, Oostenrijkers - over de Brabantse Revolutie, de aanhechting van onze provincies bij Frankrijk en de veldslagen aan het Vierarmenkruispunt (Quatre-Bras) en bij Waterloo, en ten slotte over de oprichting van de cavalerie in het onhafhankelijke België.

Door het Frans-Duitse conflict van 1870 evolueert België naar gewapende neutraliteit. De Eerste Wereldoorlog waarin vuurwapens een hoofdrol spelen, verplicht de cavaleire haar gebruiksdoctrine en haar uitrusting aan te passen. Ze onderscheidt zich tijdens bloedige of heroïsche episodes: in de slagen bij Oorsmaal en Halen, in de Slag aan de Reigersvliet of tijdens de Charge van Burkel. De paarden moeten stilaan wijken voor de motorisering.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog schakelt de cavalerie over op tanks en pantservoertuigen. Ze houdt haar tradities hoog aan de Gete, aan de Leie en in Normandië. Zeer veel cavaleristen spelen een belangrijke rol in de Weerstand.

De Koude Ooorlog en het Belgische NAVO-lidmaatschap brengen de cavalerie ertoe haar pantsereenheden verder te ontwikkelen. Die laatste oefenen op de grote manoeuvervelden in het bezette Duitsland. Later, terwijl Europa zich verder uitbreidt, ontplooit de cavalerie haar middelen gedurende buitenlandse operaties (Balkans, Somalië, Rwanda, Kosovo, Afghanistan)

In het licht van het voorgaande bekijkt dit boek ten slotte de toekomst van de cavalerie als Belgische, Europese en wereldwijde speler.

De cavalerie heeft diepgaande wijzingen ondergaan: de paarden hebben plaatsgemaakt voor de motorisering, voor de pantservoertuigen op rutsen en uiteindelijk die op wielen. Maar deze evolutie heeft haar spirit niet aangepast. Wat men " de cavalieriegeest" noemt, bezielt vandaag nog steeds de erfgenamen van de vroegere cavalerie: het is een mening van moed, wil, zelfverloochening, plichtsgevoel, ondernemingszin en panache.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Authors : Dit boek is geschreven door een team van Belgische legerofficieren:
- Ere-luitenant-kolonel BEM Willy BRABANT (directeur van deze publicatie),
- Erekolonel Paul HOECK,
- Kolonel BEM e.r. Jean Paul WARNAUTS, Ir,
- Kolonel BEM e.r. Jo DELEERS,
- Kolonel E.R. Jean Pierre GUÉRIN
- en reserve tweede luitenant Xavier BARA.
Language : DUTCH
Publisher : Editions du Perron
Collection :
Publication date : 2014
Genre : Historical
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weight : 1700 g
Dimensions (Width / Height / Thickness) : 24 x 31,5 x 2 cm
Number of pages : 255
Hardcover
EAN : 9782871142546
ISBN : 978-2-87114-254-6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unused
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Products available : 6
New book at reduced price
2023-12-31 14.0014,00